İçerik Strateji ve Planlama

Sonaris, web veya kurumsal içerik oluşturmanın yanı sıra aşağıda geçen içerik strateji ve planlama aşamalarının tümünde danışmanlık, eğitim ve proje yönetimi konusunda hizmet vermektedir.

PLANLAMA AŞAMASI

 • İçerik ekibinin oluşturulması, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi
 • İçerik ekibinin eğitimi
 • Karar süreçlerinin belirlenmesi

ANALİZ AŞAMASI

 • Şirket hissedarlarıyla görüşme ve taleplerinin belirlenmesi
 • İçerik envanteri çıkartılması ve analizi
 • Rakip analizi ve endüstriyel analiz

STRATEJİ BELİRLEME AŞAMASI

 • İçerik stratejisinin kapsamının belirlenmesi
 • İçerik denetimi raporunun hazırlanması ve sunumu
 • Starateji yol haritasının çıkartılması

TASARIM AŞAMASI

 • İçerik çeşitlerinin belirlenmesi
 • İçerik döngüsünün haritasının çıkartılması
 • İçerik matrisinin çıkartılması
 • İçerik modellemesinin oluşturulması
 • Editöriyel kılavuzların hazırlanması
 • Omnichannel ve Multichannel müşteri deneyimi odaklı içerik geliştirme çalışması
 • Taxonomy ve metadata stratejisinin belirlenmesi

KURULUM AŞAMASI

 • İçerik planının oluşturulması
 • Önceki içeriklerin yeni modellemeye geçiş stratejisinin belirlenmesi
 • Yeni içerik yaratım süreci takviminin belirlenmesi

YAYINA ALMA VE ÖLÇÜM AŞAMASI

 • Performans değerlendirme hedeflerinin belirlenmesi
 • Yatırım getirisi analizi
 • Müşteri-Kullanıcı deneyimi analizi
 • Tüm analizler sonucunda rapor oluşturulması

YÖNETİM AŞAMASI

 • İçerik yönetim modellemesi tasarımı
 • İçerik yönetim şemasının organizasyon yapısına uyarlanması

İletişim

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişim geçin.

info@sonarisdigital.com